Pivní mišmaš


Tato stránka obsahuje různá pojednání na téma pivo a vše, co s pivem souvisí.

Pokud máš nějaký text, o kterém se domníváš, že by se v těchto místech vyjímal, nebo pokud tě napadá nějaký vydařený pivní fór, stačí ho poslat a třeba se tu brzy objeví.


Pivní desatero

Legenda o počátcích alkoholismu v Čechách
Pivní legenda o počátku světa
Proč je pivo lepší než žena
Pivo versus okurky
Stručný úvod do teorie pivního pole
Alkoholové moudrosti
Jak poznáš, že příliš piješ?
Odstraňování problémů spojených s pivem (Beer Troubleshooting)
Kdyby restaurace fungovaly jako Microsoft ...
Alkohol lékem
Deset nejvytrvalejších pomluv a lží o pivu

Vtipy pivní a hospodské
Pivní ASCII-Art


Legenda o počátcích alkoholismu v Čechách

    Nedaleko Karlových Var, uprostřed rozkvetlé letní louky, ve stínu velkého lopuchového listu žila, svůj lahodný mok vařila malá luční víla Kamila. Společnost se u ní scházela opravdu rozmanitá. Namátkou jmenujme například motýla Emanuela, brouka Pytlíka či partu Šmoulů přezdívaných "modří skíni", kteří pokřtili vílu Kamilu na Becherovku (Bezmezně chlastající erotická víla Kamila).

    Jen ona jediná, a nikdo jiný, znala recept, kterak z lučních bylin oblíbený nápoj namíchat. Mnozí motýli, brouci, skřeti, rarášci a jiná havěť snažili se z rozverné Becherovky její tajemství vyloudit. Leč zkoušeli to lstí zcela pošetilou - totiž vílu jejím vlasním mokem opít a v delíriu z ní recept podle vymámit. Jenže malé Kamilce v chlastání se jen tak někdo nevyrovnal. Sotva ráno vstala, už do sebe panáky ládovala. Na oběd tomu nebylo jinak a na večeři jakbysmet.

    Jednoho dne donesl se věhlas o jejím nápoji až k uším lakomého šizuňka, hostinského Ředidla.

    "To by byla nádhera, mít Becherovku jen pro sebe. Jen já bych ten životodárný lék do sebe loupal a svou duši do blažených krajů posílal," kul pikle prochlastaný Ředil.

    Jak však vílu polapit? Sotva lidské kroky uslyší, zmizí mezi květy a nikdo ji nenajde, sic by sto let hledal. Tu však přispěchala darebovi na pomoc zlá lesní víla Destilka. Sama jen vodu pila a Becherovce její lihové štěstí záviděla.

    "Na Kamilu musíš k večeru, sotva jemný deštík počne padat. Tehdy leží již na šrot opilá poblíž svého lopuchu a sotva si první kapky vody lokne, omdlí a procitne až s ranním svítáním, kdy květy opět odevírají své kalíšky a zvou ji k pilné práci."

    Pak si lokla čisté vody a zmizela v lese. Jak zlá víla radila, tak ještě zlejší hostinský udělal. Sotva slunce sklánělo se k západu a mírný deštík začal padat, připlížil se na louku, kde již vodou přiotrávená Kamila ležela. Šoupl nešťastnici do flašky od rumu a spěchal domů,aby úspěch svůj ve sklípku oslavil.

    "Pusť mne!", prosila bezmocná víla svého tyrana, "všichni mí přátelé čekají, až jim své dobroty naleju. Bez ní brzy pomřou v šílených abstinenčních mukách, jaké si obyčejný smrtelník nedovede ani představit."

    Avšak zloduch nedbal pádných argumentů a nebožačku k výrobě jejího tajemství nutil. Zpráva o lahodném nápoji, u hostinského Ředidla nalévaném, roznesla se brzy do krajů blízkých i vzdálených. V hostinci se od té doby chlastalo od samého rána až do večera a od večera až do rána. Nešťastná Becherovka musela celé noci lektvar připravovat a darebnému šizuňkovi tak zlaťáky vydělávat. Snad by tyran nebohou vílu k smrti umořil, nebýt tří podivných poutníků, jež se v hostinci jednoho dne zastavili.

    Po pár doušcích lihoviny počali rozmlouvat s již značně podnapilým Ředidlem: "Ale litr, pantáto, litr byste nevypil!".

    "Cože? Já, že bych nevypil litr? Já vypiju všechno! Já jsem největší pijan široko daleko! Já jsem nejlepší! Já!" zařval ochlasta a přiložil plnou flanděru ke svým odporným, lihem vysušeným rtům.

    Kořalka v něm mizela jako bystřina ve skalní rozsedlině. Už se zdálo, že skutečně nelhal, avšak při posledních doušcích vytřeštil oči, šťastně se usmál a svalil se na zem jak široký, tak dlouhý. Chvíli nato již poutníci, nenápadně mu odepnuvší klíče, spěchali do hlubokého sklepení. Tam nalezli v kleci uzamčenou Kamilu, jak čerstvé byliny k přípravě lihoviny třídí.

    "Drahá a vzácná vílo, jsme agenti karlovarského lihovaru, přišli jsme tě vysvobodit a nabídnout ti pomocnou ruku. V našem lihovaru ti dáme naprostou volnost a veškerých prostředků, jakých budeš potřebovat. Sama budeš byliny míchat a lahodný lektvar, jež s tvým svolením Becherovka nazveme, připravovat."

    "Přijímám," pronesla dojatě Kamila a od těch dob v karlovarském lihovaru vzácnou tekutinu, Becherovka zvanou, připravuje a do celého světa vyváží.

    Tak až budete, milí čtenáři, do sebe házet jednoho panáka Becherovky za druhým, vzpomeňte si na malou luční vílu Kamilu, jež se s vámi o to své lihové štěstí podělila.Pivní legenda o počátku světa

© Svatá církev pivní

    Na počátku všeho bylo Pivo. To Pivo bylo u boha a ten bůh byl Radegast.

    Bohovi již se nechtělo pít samotnému i stvořil v několika málo dnech rostliny. Když jim ale bůh dal Pivo, rostliny zemřely.

    I stvořil bůh zvířata. Ani zvířata nechtěla pivo pít, a tak nakonec stvořil dokonalého tvora k obrazu svému - člověka. Dokázal chlastat od rána do večera a od večera do rána.

    To vše viděl ďábel Voda a když tak jednou spadnul bůh i člověk pod stůl, otevřel člověka a dal mu játra, ledviny, žaludek, a co je nejhorší i mozek. I dostal člověk kocovinu, zvracel a zvracel a pozvracel celý ráj.

    Tím však porušil jedno z nejdůležitějších Přikázání a musel být vyhnán na Zemi.

    Protože je však Radegast milosrdný, dal člověku znalost vaření piva, kvašení a destilace. I přišel člověk na zemi a rozmnožil se (už ani neví jak, byl totálně mimo). Lidé pak postavili mnohý pivovar, vinný sklep i lihovar, aby bylo na Zemi všem dobře.Proč je pivo lepší než žena

 1. Pivo si můžete dopřávat po celý měsíc.
 2. Fleky od piva se snadno vyperou vodou, narozdíl od skvrn od rtěnky.
 3. Pivo se nemusí zvát na večeři.
 4. Vaše pivo na vás vždy trpělivě počká než skončí fotbal.
 5. Když vás pivo omrzí, zahodíte ho.
 6. Na pivo není nikdy pozdě.
 7. Kocovina odejde sama od sebe.
 8. Pivo nezačne žárlit, když sáhnete po jiném.
 9. Pivní štítky lze strhnout bez boje.
 10. Když přijdete do hospody, vždycky víte, že dostanete svoje pivo.
 11. Když dopijete pivo, tak prázdná lahev má stále ještě hodnotu tří korun.
 12. Pivo vám neudělá scénu, když přijdete domů a z vašeho dechu je cítit pivo.
 13. Pivo nikdy nebolí hlava.
 14. Můžete mít za noc víc piv, aniž byste se cítil provinile.
 15. Na pivo si zvyknete rychle.
 16. Pivo vždy přijde vhod.
 17. O pivo se můžete rozdělit se svými přáteli.
 18. U piva si můžete být jistý, že jste jeho první.
 19. Pivo je stále vlhké.
 20. Pivo nevyžaduje rovnoprávnost.
 21. Pivo můžete mít i na veřejnosti.
 22. Pivo se nestará o to, kdy přijdete.
 23. Chladné pivo je dobré pivo.
 24. Pivo se nemusí mýt předtím, než se do něj pustíte.
 25. S pivem si můžete užívat kdykoliv.
 26. Od piva ještě nikdo nedostal žádnou pohlavní nemoc.


Pivo versus okurkyStručný úvod do teorie pivního pole
(Basic Principles of the Beer Field Theory)

MUDr. Václav Kořal, CSc.

    Znalost základů teorie pivního pole má v současné době nejširší uplatnění v potravinářské chemii, medicíně a hlavně filozofii. Přesto však by mohlo být užitečné, aby se s některými poznatky z teorie pivního pole byli seznámeni pracovníci jiných oborů, zejména ve vědecko-výzkumné základně.

    Přejděme však k meritu věci:
Základním zdrojem pivních kvant jsou tzv. pivovary, které jakožto primární centra emitují tato kvanta do center sekundárních, zvaných obvykle hospodami. (Některé prameny jako např. [3] uvádějí též označení hostinec, krčma. kořalna, nálevna a restaurace.) Každá hospoda vytváří kolem sebe vlastní pivní pole. Intenzita tohoto pole je dána spinem, to jest jaké pivo se točí, zda 10, 11, 12, 13% apod. U hospod se spinem 7 a 8% se dosud existenci vlastního pivního pole nepodařilo experimentálně prokázat.

    Pivní pole je charakterizováno pivočarami, které tvoří soustavu ortogonálních trajektorií k ekvipivám. Hustota pivočar je mírou intenzity pivního pole, hustota ekvipiv udává velikost pivopotenciálu. Účinný dosah pivního pole je různý a nepřímo závisí na pivním koeficientu pole, který je definován jako počet sekundárních center na jednotku plochy.

    K úplnému průběhu pivního cyklu je nutnou, nikoli postačující podmínkou existence individua, schopného pivní kvanta absorbovat. Takové individuum je v pivologické terminologii nazýváno pivníkem, někdy též méně správně pivařem. Aktivita pivníka, tj. jeho schopnost orálně přijímat pivní kvanta, je determinována počtem volných měnových jednotek, jež má pivník k dispozici. Další faktor, determinující aktivitu pivníka, je pivní kapacita. Tato je dána počtem pivních kvant, které je pivník schopen absorbovat za 1 pivní cyklus. Zmíněná pivní kapacita je opět funkcí několika proměnných, z nichž nejvýznamnější je čas uplynulý od poslední pivoabsorbce a vitální kapacita ledvin, jež jsou bází pivníkova organismu.

    Pohybuje-li se standardní pivník v oblasti účinného dosahu pivního pole a narazí-li na pivočáru, je touto vtahován dovnitř pole, protože hospoda má opačný pivní náboj než pivník. Děje se tak pohybem rovnoměrně zrychleným, až je nakonec pivník hospodou zcela pohlcen. Po absorbování příslušného počtu pivních kvant se náboje pivníka a hospody vyrovnají. Vyrovnání je definováno pivočtem, což je počet absorbovaných pivních kvant za jednotku času. Tento stav způsobí, že mezi vazebnými silami pivníka a sekundárního pivního centra nastane labilní stav. Při standardním průběhu se v tomto okamžiku pivník začíná vzdalovat volným rovnoměrným pohybem.

    Pivní cyklus probíhající právě popsaným způsobem se nazývá standardním či přirozeným.

    Přirozený pivní cyklus je schopen absolvovat každý normálně vyvinutý jedinec. Od počátku objektivní existence pivních polí se však vyskytují pivníci, u kterých se projevuje pivnictví patologické. Tito superpivníci (též pijani) se vyznačují shora neohraničenou pivní kapacitou a neustálým proměňováním svých měnových jednotek. Pivní cyklus za účasti superpivníka se nazývá abnormálním. Superpivník se v labilním stavu nábojů nedává do volného rovnoměrného pohybu, nýbrž se snaží v pivním centru setrvat co nejdéle, až posléze nabude stejného náboje jako sekundární pivní centrum a je z něj vypuzen. Dále se potom superpivník pohybuje nerovnoměrným pohybem (Brownův pohyb) tak dlouho, dokud nenarazí na pivočáru jiného pivního centra. Jelikož se mezitím superpivník vlivem tepelné emise nabíjí nábojem opačným než sekundární pivní centra, je touto opět přitahován, aby neutralizoval vzniklý náboj. Popsaný proces se opakuje tak dlouho, dokud má superpivník dostatečný počet volných měnových jednotek. Během svého pohybu vytváří superpivník kolem sebe vlastní terciální pivní pole, které působí na jiné pivníky tak, že se tito nabudí a snadněji reagují na sekundární pivní pole hospod.

    Za určitých specifických podmínek může dojít k přebuzení superpivníka a proto jako moderátor působí tzv. záchytné stanice, které pohlcují a neutralizují superpivníky, působící destrukci nepivních objektů.

    Tolik tedy úvodem.

    Literatura:

 1. Stratton, J.A.: Teorie elektromagnetického pole, SNTL 1961
 2. Hospr, J.: Příručka pro výčepníky, Merkur 1979
 3. Kardašova Řečice - Restaurace Na Náměstí - osobní sdělení
 4. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL 1969
 5. ČSN 56 663


Alkoholové moudrostiJak poznáš, že příliš piješ?Odstraňování problémů spojených s pivem
(Beer Troubleshooting)Kdyby restaurace fungovaly jako Microsoft ...

Zákazník: Cisniku!
Číšník: Dobrý večer, jmenuji se Bill a budu Vaším podpůrným číšníkem [orig. support waiter]. Jaký máte problém?
Zákazník: V mé polévce je moucha!
Číšník: Zkuste to znova, možná už tam teď nebude.
Zákazník: Ne, je tam stále.
Číšník: Možná je to tím, jak polévku používáte; zkuste ji raději jíst vidličkou.
Zákazník: I kdyz ji jím vidličkou, stále tam je moucha.
Číšník: Možná je polévka nekompatibilní s talířem; jaký typ talíře používáte?
Zákazník: POLÉVKOVÝ talíř!
Číšník: Hmmm, to by mělo chodit. Možná to bude problém s konfigurací; jak máte misku nastavenou?
Zákazník: Sám jste mi ji přinesl na podnose. Co to má co dělat s mouchou v mé polévce?
Číšník: Můžete si vzpomenout, co všechno jste dělal, než jste si všimnul mouchy v polévce?
Zákazník: Posadil jsem se a objednal jsem si polévku dne!
Číšník: A zkusil jste už upgradovat na nejnovější verzi polévky dne?
Zákazník: Vy máte více než jednu polévku dne každý den?
Číšník: Ano, polévka dne je obměňována každou hodinu.
Zákazník: Tak jakou polévku dne máte teď?
Číšník: Momentálně je polévka dne rajčatová.
Zákazník: Dobře. Přineste mi rajčatovou polévku a účet. Už spěchám. (Číšník odejde a vrátí se s dalším talířem polévky a účtem.)
Číšník: Prosím, pane. Vaše polévka dne a účet.
Zákazník: Toto je bramborová polévka.
Číšník: Ano, rajčatová polévka nebyla ještě hotová.
Zákazník: No, teď už jsem tak hladový, ze sním cokoliv. (Číšník odejde)
Zákazník: Číšníku! V té polévce je masařka !!!

Ucet:

Polévka dne . . . . . . . . . . . . . $ 5.00
Upgrade na novější polévku dne . . . . $ 2.50
Přístup k podpoře [support] . . . . . $10.00
Chyba v polévce. . . . . . . . . . . . zahrnuta gratis (bude opravena
                    se zítřejší polévkou dne)


Deset nejvytrvalejších pomluv a lží o pivu

© Blesk 27.7.1998

    Pivo je zdravé, shodli se experti při nejnovějších průzkumech. Jeho příznivé účinky na kardiovaskulární systém, schopnost působit preventivně proti rakovině a dodávat životně důležité látky jsou nesporné. Uvádíme proto deset nejhloupějších předsudků a lží, které celá desetiletí kolují mezi lidmi.

 1. Po pivu se tloustne. Nesmysl. Čtvrt litru piva má stejně malé množství kalorií jako jeden kelímek jogurtu.
 2. Po pivu roste "pivní břicho". Ani to není pravda. Neexistuje žádné speciální "pivní břicho", nanejvýš tak břicho pořádného jedlíka.
 3. Pivo snižuje chuť na sex. Hloupá pomluva, kterou pravděpodobně rozšířili impotenti, kteří potřebují Viagru.
 4. Kdo pije pivo, dřív umře. Pravda jen napůl: Platí v případě, kdy sedneme opilí za volant. Pokud ale pijeme pivo v rozumné míře, budeme žít déle. Abatyše, zabývající se lékařskou vědou, Hildegarda von Bingen všem radila: "Pijte pivo!" Ona sama ho také pila. Zemřela v roce 1179 v 81 letech.
 5. Z piva se hloupne. Pivo vždycky bylo, je a zůstane elixírem mnoha básníků a myslitelů - od Goetheho až po Havla. Pivo dělá moudré lidi ještě moudřejšími.
 6. Pivaři nemají úroveň. Ale kdepak! Vždyť pivo vlastně tvořilo naši civilizaci! Už v Gilgamešově eposu, který je starý 4000 let, se píše: "...vypil 7 džbánků piva. Uvolnil se, jeho srdce plesalo radostí a jeho tvář se rozjasnila. Omyl své chlupaté tělo vodou, natřel se olejem a stal se člověkem."
 7. Pivo je nápojem proletářů. Sorry, ale princ Charles a královna Alžběta mají jiný názor.
 8. Světlé je prostě světlé. To také není pravda, vždyť v pivovarech po celém světě se vyrábějí tisíce různých druhů piva - od nasládlého až po hořké, od "bílého" až po černý ležák.
 9. Pivaři jsou agresivní. Taková hloupost ! Pivaři jsou většinou společenští, klidní a příjemní lidé, kteří mají stále dobrou náladu (a to je vědecky dokázáno)!
 10. Na Havaji není pivo. Prastará lež, která byla již dávno vyvrácena. Bohužel se ji ještě nepodařilo zcela vymýtit.


Alkohol lékem

© Blesk magazín

    "Kdo chce zdravý býti, musí se alespoň jednou v měsíci opíti," prohlásil už Hippokrates, jehož přísahu skládá dodnes každý lékař. Alkoholické nápoje mají prokazatelně příznivý účinek energetický a sociálně psychologický. Tlumí strach a trému, zvyšují sebejistotu.

    Předěl mezi kontrolovanou a nekontrolovanou konzumací alkoholu je individuální. Umění pít s mírou a kontrolovaně pak dělá z alkoholu lék. Všeobecný návod, jak to učinit, neexistuje. K mání je nicméně několik povšechných rad:
- čím menší obsah alkoholu, tím lépe
- kombinujte ho s nealkoholickým nápojem
- nepřivykejte jednomu druhu
- pijte menší doušky
- dělejte mezi doušky delší pauzy
- najděte si vhodné rozptýlení
- nepopíjejte příliš dlouho
- nepijte nalačno atd.

    Podle průzkumů holdují nejvíc alkoholu novináři, lékaři a zedníci. Různé druhy nápojů mají navíc ještě další přednosti. Podívejme se na nové výsledky výzkumů v této oblasti:
- Ruští lékařští vědci v Krasnodaru vynalezli léčivou vodku Stříbrný pramen, která kromě složek některých antibiotik obsahuje i stříbrné ionty a při výrobě prošla elektromagnetickým polem.
- Podle profesora Davida Williamse z univerzity ve waleském Cardiffu lze pivo považovat za nápoj, u něhož přednosti převažují. Proti běžným limonádám nekazí zuby a obsahuje méně konzervačních látek i jiných škodlivin.
- Těhotné ženy mohou pít menší množství alkoholu. aniž dojde k poškození plodu, uvádí nejnovější studie britské Královské fakulty porodních lékařů. Maximálně však čtvrt litru piva či malou sklenku vína denně.
- Abstinenti umírají dříve než mírní pijáci. Alkohol totiž působí proti ucpávání cév, a tím hodně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Tento závěr vyplynul ze studie finského lékaře Kari Poikolainena z Národního ústavu zdraví v Helsinkách, kterou prováděl s lidmi středního věku.
- Dlouhodobí a zcela pravidelní konzumenti alkoholu si kontrolovaným pitím nepoškozují myšlení ani mentální schopnosti. Vyplývá to ze komplexní studie australských vědců.

    Pivo posiluje srdeční funkce.
Obsahuje především vitamíny řady B. U lidí, kteří ho pijí s mírou, se jednoznačně prokázal pozitivní účinek na vlasy a nervovou soustavu. Působí protistresově, tudíž i jako prevence srdečního infarktu. Podle některých výzkumů posiluje srdeční funkce, zlepšuje příjem kyslíku a povzbuzuje prokrvení tělesných orgánů. Při onemocnění ledvin zabraňuje vzniku kamenů.

    Víno chrání cévy před kornatěním.
V červeném víně napočítali vědci čtyřicet látek důležitých pro zdárný vývoj a fungování organismu. Má pozitivní vliv na oběhový systém a srdeční činnost. Chrání cévy před kornatěním. Vinaři jsou například pětkrát méně ohroženi nebezpečím infarktu. S rostoucím množstvím zlepšuje pevnost kostí. Navíc povzbuzuje chuť k jídlu, pomáhá trávení a oddaluje stárnutí.

    Lihoviny zlepšují prokrvení mozku.
Prospívají hlavně starším lidem. Zlepšují prokrvení mozku, a tím i paměť a orientaci. Podporují zažívání a mírní žaludeční potíže (hlavně žaludeční likéry, např. Becherovka). Podle skladby surovin lze vyrobit destiláty, které pomohou při léčení jakéhokoliv onemocnění.

    Domácí léčivé alkoholy jsou pohodlné.
Dlouholetý vinař a učitel Josef Válek (67) z Velkých Pavlovic začal sbírat bylinky před pětadvaceti lety. Tehdy totiž vyústily dlouhotrvající žaludeční problémy jeho ženy v téměř roční pobyt na nemocničním lůžku. "Měla vředy roztroušené po celém žaludku. Zvracela krev. Operaci doktoři dlouho odkládali. Manželka chtěla za každou cenu domů," líčí moravský učitel, který ihned zakoupil několik chytrých knih o léčivých bylinách, prostudoval je a začal zkoušet účinky čajů i alkoholů zpočátku sám na sobě. Manželku pak doma za čtyři měsíce k překvapení všech uzdravil. "Byliny sbírám v čistém prostředí, a ty méně dostupné pěstuji doma. U některých je třeba počítat optimální dobou sběru. Bylinné čaje jsou podle mě účinnější, ale alkohol je zase pohodlnější. Nemusíte každé ráno svařovat čaj, stačí si dát panáka." Léčí mnoho příbuzných, přátel a kolegů ze školy, zásadně však zadarmo. "Základem je vínovice, což je 40% alkohol pálený z vína. Bylinky vložím do alkoholu usušené a nechám je asi 14 dní louhovat. Nápoj je podáván půl deci ráno nalačno a půl deci večer," zní návod. Mezi kantory jde mimochodem na dračku alkohol, který léčivě působí na hlasivky.