Pivní desatero

tuplák


  1. Nebudeš pít jiného Nápoje kromě piva.
  2. Nevezmeš piva nadarmo do huby.
  3. Nezneužiješ piva, svého Nápoje.
  4. Pamatuj na den odpočinku, když jsi sťatý.
  5. Cti svoji značku a hospodu svou, abys byl dlouho zlit a bylo ti dobře na světě.
  6. Nevybliješ. Nevyleješ.
  7. Nesmícháš.
  8. Dopiješ.
  9. Neodmítneš nikdy pivo již přinesené.
  10. Nepožádáš piva kumpána svého.
Amen.


© 19.5.1999 WaTT®