Tabulky


V následujících tabulkách najdeš přehledné srovnání kvalit jednotlivých podniků, hodnocených v rámci Expedice Pštross, podle různých kritérií.

V případě rovnosti bodů rozhodují tzv. pomocné body. Dá se totiž říci, že s každou z kategorií souvisí i některé další kategorie, každá samozřejmě trochu jiným způsobem. Například na prostředí se zčásti podílí rovněž toalety, body za pivo jsou svázány s body za obsluhu (všímáme-li si kvality natočení piva a poctivosti míry), notná část subjektivního dojmu se dotváří v závislosti na vstřícnosti obsluhy atd.

Pomocné body pro danou kategorii jsme tedy vypočítali jako vážený průměr z kategorií ostatních, přičemž váhy jsme zvolili dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byla zachována pokud možno co největší objektivita. Pro šťouraly uvádíme transformační matici mezi vektorem přímo udělených a pomocných bodů ;-) :

váhy za kategorii
pivoobsluhaprostředíhajzlícimenusubj.
dojem
pomocné
body
pivo04/101/100/102/103/10
obsluha1/1203/120/122/126/12
prostředí0/113/1105/110/113/11
hajzlíci0/60/61/600/65/6
menu1/72/72/70/702/7
subj. dojem7/225/225/222/223/220

Z prostorových důvodů nejsou pomocné body v následujících tabulkách uvedeny, v pořadích podle jednotlivých kategorií jsou však tyto body zohledněny.


Tip: k libovolné kategorii se jednoduše dostaneš kliknutím na ikonu příslušné kategorie přímo v tabulce.