Vítejte na stránce Expedice Pštross

Logo Expedice Pštross

pstross.johanesville.net


    Duchovními otci, sponzory a hlavními realizátory této bohulibé objevitelské mise je dvojice WaTT, v matrikách příslušných měst zapsaná pod občanskými jmény Viktor Johánek a Tomáš Marek.

    Oba by též rádi poděkovali touto cestou několika externím spolupracovníkům za více či méně aktivní účast a spolupráci při Expedici Pštross: Ministry, Kosí bratři, Editěnka, Radeček, Punťa, Baron, Ondra, Erika, Víťa Hňup, PaeDro, Janča Tláskina VšeBlé, Tučňák, Vlčís, Hektoprase Křížák, Koly, Poštolka & Křepellka (Gallina), Dana, Katarína (M. Georgescu von Cescu Crumlescu), SuperOnka, Ivanka, Varel, Megaprase.

    Děkujeme rovněž paní Pavle Hájkové, mající nevšední pochopení pro zoufalé stopaře, jež bezištně přislíbila popularizaci naší stránky mezi gymnaziální omladinou.


    Svět je jistě dost - možná až příliš - veliký pro ubohého příslušníka živočišného druhu homo sapiens, jenž soustavně (a marně) touží po jeho poznání. Lidé jsou již od pradávna iracionálně puzeni k pohybu a podnikají ve jménu různých osobních tužeb či společenských poslání objevitelské poutě do dalekých končin a přitom zapomínají, že i za humny je toho mnohdy k vidění dost a dost.

    Je tomu již několik let, co nevyzpytatelné cesty páně zavedly autory tohoto textu do zrádných uliček a rušných tříd naší matičky stověžaté Prahy. V rámci nezbytné aklimatizace v složitém prostředí velkoměsta se oba začali intensivně seznamovat s kulturně-sociálním zázemím svého nejbližšího okolí. A jelikož se jim poštěstilo - po počátečních útrapách - získat řádné lůžko na skvělé a moderní koleji 17. listopadu v Praze-Troji, zcela přirozeně se do okruhu jejich zájmu dostal sedmý pražský obvod, přesněji řečeno okolí Strossmayerova a Letenského náměstí, které jest jeho atraktivní podmnožinou.

    Jak každý, kdo se kdy jen mihnul těmito končinami, jistě potvrdí, nebylo prakticky možné, aby si oko budoucích zkušených pivníků nepovšimlo místní nebývale vysoké koncentrace podniků nálevního typu (tj. různých hospod, hostinců, restaurací, pivnic, výčepů, barů, krčem apod.) a z toho zákonitě plynoucí husté koncentrace pivočar.

    A tím byly vlastně již tehdy mimoděk položeny základy pro dlouhodobou vlastivědnou kulturně-poznávací výpravu, k jejíž uskutečnění došlo až o pět let později. Tou dobou však byli oba mnohem lépe vyzbrojeni jak po teoretické, tak po praktické stránce, což mohlo být celé věci pouze ku prospěchu. Naplánovaná akce si vysloužila název Expedice Pštross, jehož původ má na svědomí Strossmayerovo náměstí - lidově zvané Pštros -, které se od samého začátku stalo jakýmsi přirozeným centrem zmíněné oblasti.


    Taková jest tedy stručná historie vzniku naší Expedice. A ačkoliv výpravy za poznáním krás naší metropole stále pokračují (a - jak se zdá - pravděpodobně jen tak brzy neskončí), přinášíme průběžně široké veřejnosti již nyní k nahlédnutí a inspiraci plody našeho úsilí.

    Velmi záhy se ukázalo, že původní povšechně užívaný pojem hospoda bude třeba rozšířit a zároveň lépe definovat. Po zralé úvaze jsme usoudili, že se předmětem našeho zájmu stanou všechny veřejnosti přístupné prostory, v nichž je (bohužel zpravidla zištně) nabízeno točené pivo, bez ohledu na ostatní atributy. Přesto se nám do cesty připletlo i několik vináren, které jsme sice též hodnotili, ale jejich bodové ocenění je z důvodů zachování objektivity nutno brát mimo celkové pořadí (lze např. těžko předpokládat, že podnik bez pípy, z níž by proudil lahodný zlatavý mok, dostal v kategorii pivo více než nedůstojných 0 bodů)

    Vlastní procedura posuzování kvalit každého podniku zahrnuje hodnocení v kategoriích

    Kromě toho je poloha každého podniku pečlivě zanesena do mapy a jsou zaznamenány údaje o ceně piva, otvírací době a v některých případech (je-li k dispozici) i adrese a telefonním čísle.

    Hodnocení zahrnuje jak bodové ocenění v rozsahu 0-10 bodů (0...nejhorší, 10...nejlepší), tak i slovní charakteristiku s různými postřehy, zachycenými během návštěvy hospody (autenticita zápisů je však mnohdy na úkor jejich - v originále především typografické - kvality, pochopitelně v silné závislosti na množství alkoholu, zkonzumovaného autory). Cekový součet bodů pak určuje kategorii podniku dle následující tabulky:

bodový
součet
kategorie
51-60
41-50
36-40
31-35
26-30
21-25
11-20
0-10

    K dispozici jsou tabulky, seřazené podle bodových zisků v jednotlivých kategoriích, celkového součtu bodů, ceny piva a zavírací hodiny (nejpozdnější během celého týdne).

    Platnost některých údajů je pochopitelně třeba vztáhnout k datu poslední aktualizace daného pohostinského zařízení, což se týká zejména cen, ovšem též značky piva a šíře nabídky jídla atd.


    Tato stránka nemá možná takový záběr, jaký nabízí některé jiné stránky, zabývající se podobnou tématikou, zato jde však o zcela ucelený a pečlivý průzkum dané oblasti. Kromě toho se do budoucna plánují výpravy i do dalších pohostinsky vděčných oblastí, jimiž jsou např. pražské čtvrti Karlín a Žižkov.Oficiální nástěnka Expedice Pštross


    Pokud tě napadá nějaká připomínka, komentář, zlepšovací návrh či cokoliv jiného, co se týká těchto stránek, máš skvělou možnost připsat svůj vzkaz do návštěvní knihy. Celou návštěvní knihu se starými vzkazy si samořejmě můžeš též prohlédnout.


© 1999-2000 WaTT®, All Rights Reserved
WebDesign Viktor Johánek